0-552-323-1068

Sosyal Medyada Biz}

Muhammed (a.s) Kimdir?

Hazreti Muhammed’in (as) doğumu ne zamana oldu? Kaç çocuğu oldu ve isimleri nelerdir? Hangi şehirlere Hicret etmiştir? Hangi Savaşları Yaşamıştır?, Mekkenin fethi ne zaman olmuştur? Bu soruların cevapları yazımızda….. Muhammed (as) Fil Vak‘ası’ndan yaklaşık 2 ay sonra 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke’de dünyaya geldi. Doğmadan önce babası Abdullah’ı ve 6 yaşında iken annesi Âmine’yi kaybetti. Altı yaşında….

Muhammed (a.s) Kimdir?

MUHAMMED’İN (as) KISA HAYATI

1-) DOĞUMU

Muhammed (as) Fil Vak‘ası’ndan yaklaşık 2 ay sonra 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke’de dünyaya geldi.

Doğmadan önce babası Abdullah’ı ve 6 yaşında iken annesi Âmine’yi kaybetti. Altı yaşında ama hem öksüz hem de yetimdi Muhammed (as).

Yetim ve öksüz kalan Muhammed’i (as) dedesi Abdulmuttalib himayesine aldı. Daha aradan 2 yıl geçti ki Muhammed (as) sekiz yaşında dedesi Abdülmuttalibi de kaybetti.

Dedesinin vefatından sonra Muhammed’i (as) amcası Ebû Talib yanına aldı ve ölünceye kadar himaye etti.

Güzel ahlakı ile, dürüstlüğü ile, adâleti ile tanınarak “el-Emîn: En emniyetli kişi” sıfatını aldı.

Küçük yaşlardan itibaren ticarete atıldı. Mekke’de yaşayan ve puta tapan insanlara karşı çıktı. 25 yaşına kadar, gençliğinin en heyecanlı çağında kavmi içinde bekar yaşamış ve hiçbir kadınla ilişkiye girmemiştir. İffet sahibi olduğu, güzel ahlakı ile, dürüstlüğü ile, adâleti ile tanınmış dost ve düşmanlarının ittifakı ila sabit olmuştur. Hatta kavmi ona her yönüyle güvenilen biri olarak “el-Emîn: En emniyetli kişi” sıfatını, “Muhammedül-Emîn” unvanını vermişlerdi.

EVLİLİKLERİ

Evliliği ve Çocukları

25 yaşında Hz. Hatice ile evlendi. Hz. Hatice’den Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma adında 6 çocuğu oldu. Hz. Hatice 65 yaşında hicri 620 yılında vefat etti. Aynı yıl amcası Ebu Talip’te ölmüştür. Bu sebeple amcası ve eşini kaybettiği bu seneye üzüntü, keder yılı manâsına gelen “Senetü’l-Hüzn” denmiştir.

Hazreti Hatice’nin Hayatı (Detaylı bilgi için tıklayınız…)…. (Hazırlanıyor)

Hz. Muhammed (sav) Kiminle neden, ne kadar evli kamıştır? (Detaylı bilgi için tıklayınız…) (Hazırlanıyor)

2-)  ÇOCUKLARI

Rasulullah’ın erkek çocuklarının sayısı üçtür:  Kasım, Abdullah, İbrahim’dir.

İlim adamlarının çoğunluğuna göre Muhammed’in (as) ilk çocuğu Kasım’dır ve Hz. peygamber bu çocuğu ile künyelenmiştir.

Kasım bir rivayete göre doğumundan yedi gün sonra, bir görüşe göre yürüdüğünde veya iki yaşında, bir rivayete göre bir hayvana binecek çağa geldiğinde ölmüştür.
Peygamberlikten önce veya sonra öldüğüne dair rivayetler de vardır. Genel kabul küçük yaşlarda öldüğüdür.

Hz. Peygamber’in diğer oğlu Abdullah‘ın da küçük yaşta öldüğü rivayet edilir. Ne zaman doğup öldüğü konusu açık değildir. Abdullah’ın ölüm yılında Rasulullah şu yaştaydı demek mümkün değildir.

Hz. Peygamber’in oğlu İbrahim ise Hicretin sekizinci yılında hicri 630 yılında Mâriye adlı eşinden doğdu. 2 yaşına girmeden 16 ay sonra yaşamını yitirdi.

Resulullah’ın erkek çocuklarının sayısı hakkında da rivayetlerde ihtilaf vardır. Bunları dörde, beşe ve altıya kadar çıkaran rivayetlere rastlarız. Fakat genelde bu çocuklar Kasım, Abdullah ve İbrahim olarak bilinirler.

Rasulullah’ın kız çocuklarının sayısı dörttür:  Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma’dır.

– Zeynep hicri 601 yılında, Muhammed (as) 30 yaşında iken doğdu. Peygamberin kızı Zeynep 30 yaşına kadar yaşadı. Hz Peygamber 60 yaşlarında iken ilk kerimesi olan Zeynep Hicri 631 yılında yaşamını yitirdi.

– Rukiye hicri 604 yılında Muhammed (as) 33 Yaşında iken doğdu. Hz. Peygamberin kızı Rukiye 22 yaşında hicri 626 yılında yaşamını yitirdi. Hz. Peygamberin ilk vefat eden kerimesiydi. Kızı Rukiye vefat ettiğinde Muhammed (as) 55 yaşlarındaydı.

– Ümmü Gülsüm hicri 605 yılında Muhammed (as)  34 Yaşında iken doğdu. Kızı Ümmü Gülsüm 27 yaşlarında yaşamını yitirdi.  Ümmü Gülsüm vefat ettiğinde Hz. Peygamber 61 yaşlarında idi. Sene hicri 630 yılları.

– Fatıma  hicri 609 yılında Muhammed (as)  38 yaşında iken doğdu. Hz. Peygamber vefat ettiğinde tek kalan evladıydı Fatıma. 27 yıl hayat yaşayan Fatıma, Hz. Peygamberin vefat yılı olan hicri 632 senesinde babasının
vefatından 5,5 ay sonra hakk’a yürümüştür.

      HAZRETİ MUHAMMED VE PEYGAMBERLİK

İlk vahiy… (Detaylı bilgi için tıklayınız…)

Muhammed (as) ara sıra yanına azığını alarak Nur dağı’ndaki Hira Mağrası’nda inzivaya çekilirdi. 610 senesinde Ramazan ayının 17. günü Hira Mağrası’da vahiy meleği Cebrail (a.s.) geldi ve ona ilk vahiy oku emrini verdi.

Böylece Muhammed‘e (a.s.) 40 yaşında peygamberlik verilmiş oldu. Peygamber Efendimiz, tebliğe en yakınlarından başladı. O’na ilk eşi Hz.  Hatice sonra kızları iman etti. Ardından Hz. Ali daha sonra Zeyd bin Harise ve Hz. Ebubekir iman etti.

HİCRET

Muhammed’e (as) inanların sayısı günden güne artıyordu. Bu ise Mekke’li Müşrikleri rahatsız ediyordu. Müslümanların sayılarının günden güne artmasından rahatsız olan Mekke’li Müşrikleri iman edenleri dinlerinden vazgeçirmek için eziyet ve işkencelerini artırdılar. Müslümanların Mekke’li Müşriklerden gördükleri eziyetler had safhaya ulaşınca, Hazreti Peygamber’den hicret izni istediler. Ve Peygamber Habeşistan’a hicret etmelerine izin verdi. İki sefer Habeşistan’a hicret gerçekleşmiştir.

Bu hicretler inananlar içi hem baskıdan kurtulmak, hemde yeni devletin kurulması için de bir arayış içeriyordu. Bu arada Muhammed (as) taif seferini gerçekleştirdi. Fakat burasıda olmadı.

Yesrib’e hicret. Yesrib şehrinde yaşayan insanların Muhammed’i (as) daveti üzerine Müslümanlar Hazreti Peygamberin izni ile 622 senesinde  Mekke’den, Medine’ye hicret etti.

Bu hicret esnasında peygamberin yol arkadaşı Hz. Ebubekir olmuştur.

Bu hicrette Medineli Müslümanlar (Ensar) Mekkeli muhacirleri çok iyi karşıladılar. Hazreti Peygamber Medineli Ensar ile Mekkeli muhacirleri kardeş ilan etti.

Böylece Medine İslam Devleti hicri 622 yılında kuruldu.

SAVAŞLAR, ANLAŞMALAR VE MEKKE’NİN FETHİ

İslam Devleti’nin kurulmasıyla müşrikler Müslümanlara saldırmaya başladı.

624 yılında müşriklerle yapılan ilk savaş olan Bedir Savaşı’nı Müslümanlar kazandı. Mekkeli müşrikler Bedir Savaşı’nın intikamını almak için Medine üzerine yürüdüler.

625 yılında yapılan Uhud Savaşı’nda Peygamberimizin görevlendirdiği okçuların yerini terk etmesiyle Hz. Hamza ile birlikte 70 sahabe şehit oldu. İki taraf birbirine üstünlük kuramadığı için Mekkeli müşrikler büyük bir güç toplayarak tekrar Medine üzerine yürüdüler.

Peygamber Efendimiz bunu haber alınca Selman-ı Farisi’nin tavsiyesi ile Medine’nin etrafına hendekler kazdırdı. 627 yılında yapılan Hendek Savaşı’nda müşrikler kayıplar vererek çekildiler.

628 yılında Müslümanlar hacca gitmeye karar verdiler. Bundan tedirgin olan Mekkeliler buna izin vermek istemediler. 628 yılında imzalanan Hudeybiye Anlaşması ile Mekkeli müşrikler Müslümanların varlığını resmen tanıdı.

628 yılında Müslümanlar Hayber’i fethetti. Hayber’in fethi ile Şam ticaret yolu Müslümanların eline geçti.

Müslümanlar, Bizans ile ilk kez 629 yılında Mute’de savaştılar.

630 yılında Mekke’nin fethi gerçekleşti.

Mekke’nin fethinden sonra Arap yarımadası hızlı bir şekilde Müslümanların kontrolü altına girdi. Müslümanlar ve putperest Arap kabileleri arasında 630 yılında gerçekleşen Huneyn Savaşı’nı Müslümanlar kazandı. Hz Muhammed’in (s.a.v.) son seferi ise 631 yılında Tebük’e oldu.

SON GÖREV VE VEFAT

Hz. Muhammed (s.a.v.) son kez Müslümanlarla beraber 632 yılında hacca gitti ve buna Veda Haccı adı verildi. Veda Haccı’nda 100 bin Müslüman’a veda niteliğinde konuşan Hz. Muhammed (s.a.v.) 632 yılında Medine’de vefat etti.

Kabri Medine’de Ravza-ı Mutahhara’da bulunmaktadır.

Unutulmamalı ki!

* Bu dünyada En çileli Hayatı Hazreti Muhammed (as) Yaşamıştır. Yaşamı esnasında annesini, babasını, eşini, dedesini, amcasını, 7 çocuğundan 6’sını kaybetmiş en acılı hayatı yaşamıştır.  

islamdabulusalim.com

06 Şubat 2019

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN